V3 Bilişim A.Ş

TMO Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfı

TMO Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfı

Toprak Mahsulleri Ofisi ile bağlı ortaklık ve müesseselerinde çalışan memur, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar ile Toprak Mahsulleri Ofisini denetleyen Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üyeleri, Danışma Kurulu üyeleri ve emeklileri için Ofis mensuplarının tahsis ettikleri 10.000.000.-TL (On milyon) ile Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tüzel kişiliği haiz bir Vakıf kurulmuştur.

Kuruluş Amacı

Vakfın amacı yararlananlara aşağıda sayılan yardımları, Vakfın mali imkanları oranında ve bu konuda düzenlenecek yönetmeliklerde öngörülen şartlarla yerine getirmektir;

  1. Ayni amaçla kurulmuş veya kurulacak sosyal yardım güvenlik kuruluşlarının Vakfa katılımını sağlamak ve amaçlarını devam ettirmek, sözleşme yaparak yükümlülüklerinin bir kısmını veya tamamını karşılıklı veya karşılıksız devralıp yerine getirmek,
  2. Yararlananlara konut, araba, ihtiyaç, eğitim ve benzeri krediler vermek veya verilmesine aracı olmak, ikinci emeklilik, sağlık fonları gibi çeşitli fonlar kurmak; bunlar için gerekli her türlü girişimde bulunmak suretiyle yararlananların mali durumlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak,
  3. Dinlenme tesisleri kurmak suretiyle yararlananların tatil ihtiyaçlarının, kaliteli hizmet anlayışıyla en ekonomik şekilde giderilmesini sağlamak. Bu kapsamda yurt içi ve dışına seyahatler düzenlemek, mevcut organizasyonlara iştirak etmek ve bunların en uygun şekilde kredilendirilmesini sağlamak,
  4. Yararlananların çocukları için kreş veya gündüz bakımevi açmak; öğrenimdekiler için öğrenim kredisi, burs, teşvik ödülleri vermek, ailesinden ayrı yerde öğrenim görenlerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için yurt açmak, gerekli diğer sosyal yardımları sağlamak,
  5. Yararlananların, öğrenim gören çocuklarının daha sağlıklı koşullarda kaliteli eğitim alabilmesi için özel öğrenim kurumları açmak; buralarda kapasitenin %10’u oranında maddi imkanlardan yoksun fakat yetenekli öğrencilerin eğitim giderlerini karşılamak,
  6. Yukarıdaki maddelerde sayılanlar dışında, yararlananlar ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere gerekli görülen hallerde miktar ve esasları Vakıf Yönetim Kurulunca tespit edilmek kaydıyla muayene tetkik ve tedavi giderleri ile ilgili her türlü sağlık yardımı yapmak,
  7. Yararlananların her türlü ihtiyaçlarını göz önüne alarak ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,
  8. Yararlananların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sportif ve kültürel faaliyetlerini desteklemek,
  9. Genel Kurmay Başkanlığı’nın talebi halinde şehit asker ve gazi ailelerine yardımda bulunmak. Deprem, su baskını, yangın gibi doğal afetlerde, ilgili kurum ve kişilerle ilişkiye geçerek maddi yardım ve destekte bulunmak. Felakete uğrayan veya kaza geçiren yararlananlara maddi yardımda bulunmak.
http://www.tmovakfi.org.tr/

İletişim

Satış: +90 (532) 200 9852
Satış: +90 (212) 982 7105
Satış: +90 (850) 532 7008
Destek: +90 (545) 561 9207
Jooble:Türkiye iş ilanları

Bize Yazın

V3 Bilişim Anonim Şirketi

Mall Of İstanbul The Office Kat:17 No:136 Başakşehir / İstanbul

Mersis Numarası: 922118748000001