V3 Bilişim A.Ş

Yalova Altınova Tersane Girişimcileri

Kurulus? c?alıs?malarına 2004 yılında bas?lanan Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri San. ve Tic. A.Ş., Tu?rk gemi ins?a sekto?ru?nu?n gelis?en ihtiyac?larını kars?ılamak amacıyla tesis edilmis?tir.

O?zellikle 2000’li yılların bas?larında denizcilik sekto?ru?ndeki yeni ins?a ve bakım-onarım talep artışı ile birlikte siparis?lerin kars?ılanamaz noktaya ulas?ması, gerek Tu?rkiye gerekse uluslararası gemi ins?a sekto?ru? ac?ısından yeni bir merkezin kurulmasını da kac?ınılmaz kılmıs?tır.

Bu do?nemde gerc?ekles?tirilen fizibilite c?alıs?maları sonucunda o?nce c?ıkan lokasyon Yalova’ya bag?lı Altınova ilc?esi sahili olmus?tur. Yeni tersane bo?lgesi ic?in Yalova’nın sec?ilmesindeki en bu?yu?k etken ise bu bo?lgenin endu?striyel alanlara yakınlıg?ı ve I?stanbul, Bursa, Kocaeli gibi metropollerin gec?is? gu?zerga?hında yer almasıdır.

2004 yılında Yalova Valilig?i ve Altınova Kaymakamlıg?ı o?ncu?lu?g?u?nde bir araya gelen 40 yatırımcı firma ve s?ahıs tarafından kurulan Yalova-Altınova Tersane Giris?imcileri Sanayi ve Ticaret Anonim S?irketi ile birlikte mu?stakil olarak faaliyet go?stermek u?zere c?alıs?malarına bas?layan dig?er do?rt tersane bo?lgenin yapılanmasında c?ok o?nemli bir rol oynamıs?tır. Yalova-Altınova Tersane Giris?imcileri Sanayi ve Ticaret Anonim S?irketi’nin ortak sayısı yıllar ic?inde meydana gelen birles?melerle gu?nu?mu?zde 33 olarak s?ekillenmis?tir.

Yalova-Altınova Tersane Bo?lgesi, yer tahsisi dıs?ında hic?bir devlet katkısı olmadan, o?zel sekto?r tarafından gerc?ekles?tirilen bir proje olarak hayata gec?mis?tir. Yalova-Altınova Tersane Giris?imcileri Sanayi ve Ticaret Anonim S?irketi bu yatırımların planlayıcısı, uygulayıcısı ve koordinato?ru? olarak o?nemli bir rol u?stlenmis?tir.

Yalova-Altınova Tersane Giris?imcileri Sanayi ve Ticaret Anonim S?irketi, “Yo?netici S?irket Modeli” ile alanında bir ilk olmanın gururunu tas?ırken giris?imci ortaklarına en iyi kos?ulları hazırlama c?abasını kuruldug?u gu?nden bu yana devam ettirmektedir. S?irketin hizmetlerinden, mu?stakil kurulan koms?u tersaneler de faydalanmaktadır.

Yalova-Altınova Tersane Bo?lgesi, tersanelerin faaliyete bas?ladıg?ı 2007 yılından bu yana Yalova-Altınova Tersane Giris?imcileri Sanayi ve Ticaret Anonim S?irketi ve Yalova Tersaneciler Derneg?i’nin koordinato?rlu?g?u?nde her yıl daha da gelis?erek tu?m du?nyada adından so?z ettirecek noktaya gelmis?tir.

http://altinovatersane.com.tr/

İletişim

Satış: +90 (532) 200 9852
Satış: +90 (212) 982 7105
Satış: +90 (850) 532 7008
Destek: +90 (545) 561 9207
Jooble:Türkiye iş ilanları

Bize Yazın

V3 Bilişim Anonim Şirketi

Mall Of İstanbul The Office Kat:17 No:136 Başakşehir / İstanbul

Mersis Numarası: 922118748000001